Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου
Νέα Κτίρια,
Τ.Κ. 30200
Μεσολόγγι

Τηλέφωνο: 26310 58236
Email: sil-demes-at-teimes.gr

Φόρμα επικοινωνίας: