Αρχική

Καλώς ήλθατε στον επίσημο ιστοχώρο του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πληροφορικής (Social Informatics Lab) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μεσολόγγι, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Το εργαστήριο εξυπηρετεί ανάγκες εξειδικευμένης εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ανάγκες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τη μεταφορά και διάδοση γνώσης και τεχνογνωσίας, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Κοινωνικές επιπτώσεις της Πληροφορικής - Πληροφορικό έγκλημα
  • Κοινωνική Μηχανική
  • Η Χρήση τεχνολογιών Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες,
  • Η Πληροφορική ως εργαλείο Κοινωνικής Έρευνας,
  • Η Επίδραση Κοινωνικών Πρακτικών και Κινημάτων στην Επιστήμη της Πληροφορικής.