Ίδρυση

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής ιδρύθηκε με βάση το ΦΕΚ 1215, Τεύχος Β, 23/6/2015 (μορφή PDF)