Διεύθυνση

Με βάση το ΦΕΚ της ίδρυσης του Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει οριστεί ο Δρ. Χρήστος Τσουραμάνης, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Αναπληρωτής Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει οριστεί ο Δρ. Βασιλειάδης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.