Συνεργάτες

Οι συνεργάτες του εργαστηρίου είναι ερευνητές και εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (εσωτερικοί συνεργάτες) αλλά και ερευνητές από άλλους φορείς (εξωτερικοί συνεργάτες).

Εσωτερικοί συνεργάτες

Δρ. Βάθη Παναγιώτα, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου
Δρ. Στεφανής Βασίλειος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου

Εξωτερικοί συνεργάτες

Δρ. Σπυρόπουλος Φώτιος, Εγκληματολόγος - Διεθνολόγος
Χαϊνάς Ευάγγελος, Κοινωνιολόγος - ΔΜΣ Εγκληματολογίας