Δραστηριότητες

Το εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου "Εμπειρική διερεύνηση του ρόλου και της λειτουργίας των Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος" στα πλαίσια της Δράσης "Αρχιμήδης ΙΙΙ"

Στην επίσημη σελίδα της κεντρικής δράσης μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19/11/2015 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι.